Handleiding HydroBuddy v.1.4


HydroBuddy kan je via deze link downloaden voor Windows, Mac of Linux.
 
Bij het opstarten van HydroBuddy gaat het programma kijken of er geen nieuwe versie beschikbaar is. Indien je achter een proxy server zit of je pc niet over een internetverbinding beschikt zal je volgende foutmelding krijgen.

 

 

Indien je Windows 7 gebruikt zal je de toepassing moeten openen door deze met de rechtermuisknop aan te klikken en ‘run as administrator’ aan te selecteren.


Je hebt dus HydroBuddy opgestart en nu krijg je een venster te zien met een hele hoop tabs en nog meer knoppen en keuzevelden.
 
In deze handleiding ga ik je laten zien dat het gebruik van HydroBuddy reuze meevalt!
HydroBuddy beschikt zelf wel over een handleiding, maar ik vond deze in het begin te ingewikkeld. Uitgaande van het feit dat je deze handleiding gebruikt kan je alle onderste tabs overslaan. Hierin word in detail uitgelegd wat je allemaal met dit programma kan.


1. Uitleg van de meest gebruikte schermen

Klik op de tab ‘Main Page’. Je krijgt nu volgend scherm te zien.
 

Hier de uitleg van de belangrijkste knoppen, invoervelden en selectievelden…Diegene waar ik niets over vermeld hebben we niet nodig of staan reeds goed ingevuld en hoeven geen wijziging te ondergaan…

 • Onder ‘Element’ zie je alle chemische elementen staan die de planten nodig hebben om te groeien, bloeien, vruchten te maken.
 • ‘Target Conc. (ppm)’ zijn de hoeveelheden die je in je recept opgeeft. Deze zijn in ppm --> parts per million.
 • ‘Result (ppm)’ zal nadat je de berekening hebt gemaakt ook opgevuld worden door de effectieve hoeveelheden. Sommige grondstoffen bevatten andere chemische elementen en die worden ook in de uiteindelijke berekening gestopt.
 • ‘Input Formulation name here’ --> hier kan je zelf een naam geven aan een zelf samengestelde voeding.
 • ‘Add Formulation to DB’ --> Nadat je een voeding hebt samengesteld en je hebt deze een unieke naam gegeven kan je die met deze knop toevoegen aan de database.
 • ‘Select formulation from DB’ --> dit is de database met een hoop standaard voorbeelden van voeding. Interessant om eens te kijken hoe andere voedingen samengesteld zijn.
 • ‘Substance Selection’ --> met deze knop open je een nieuw venster waarin je de grondstoffen kan toevoegen/verwijderen/aanmaken/aanpassen. Meer hierover in het volgende hoofdstuk…
 • ‘Set Water Quality Parameters’ --> Achter deze knop zit ook een nieuw venster waarin je je eigen (kraan)water parameters kan toevoegen. Dit moet je zeker doen, want in bepaalde gebieden zit er bvb meer Calcium in het water waardoor je uiteindelijke berekening enorm verandert… Meer hierover in een volgend hoofdstuk…
 • ‘Volume’ --> Hier geef je de gewenste hoeveelheid (pure) voeding aan. Deze moet nog verdund worden met water. Kies hier de optie ‘Liters’!
 • ‘Concentration Units’ laat je ook op ppm staan.
 • ‘Mass Units’ laat je ook op Grams staan.
 • ‘Solution Preparation type’ gaan we in deze handleiding op ‘Concentrated A + B Solutions’ zetten.Als je vanuit het ‘Main menu’ op de knop ‘Substance Selection’ klikt krijg je volgend scherm te zien…
 

In de ‘Substance Database’ staan de meeste grondstoffen al klaar om geselecteerd te worden om in de berekening opgenomen te worden.
In de ‘Substances Used for Calculations’ staan de grondstoffen die gebruikt zullen worden in de berekening.

Wil je uit de database een stof toevoegen aan de te berekenen stoffen selecteer je deze en klik je op ‘Add’. De stof verdwijnt uit de linker kolom en komt in de rechter kolom terecht.
Wil je een grondstof aanpassen dien je deze eerst uit de rechterkolom te verwijderen door de grondstof te selecteren en dan op ‘<-- Delete’ te klikken. De Grondstof staat nu terug in de linker kolom. Selecteer nu deze stof en klik op ‘Edit Values’.


Wil je een nieuwe grondstof toevoegen klik je op ‘Add Custom’. Je krijgt dan volgend scherm te zien…
 

Bij ‘Name’ vul je de naam van de grondstof in.

Bij ‘Formula’ vul je de chemische formule in.

Bij ‘Concentrated Type’ vul je A of B in. We gaan verder in het document werken met een A + B voeding en wanneer je de chemische elementen samenvoegt meng je alle A stoffen in de A fles en alle B stoffen in de B fles.

Als je vanuit het ‘Main Menu’ op de knop ‘Set Water Quality Parameters’ klikt, krijg je volgend scherm te zien…
 

 • ‘Name’ --> hier geef je een unieke naam in.
 • ‘Input Quantities as ppm’ --> in deze velden geef je de waardes op van de stoffen die al in het water zitten. Neem voor deze waardes eens een kijkje op de website van je waterleverancier.
 • ‘Set pH/GH/KH’ --> Als je op deze knop drukt krijg je volgend scherm te zien…

Hier geef je de pH/GH/KH waardes van je water in.

 

2. Je eerste (test) voeding aanmaken...

In deze oefening gaan we 1L A (fles) en 1L B (fles) aanmaken. Hiervan gebruik je 5ml van elk op 1L water om zo de direct te gebruiken voeding mee te maken…
Er word in deze oefening geen gebruik gemaakt van de ‘Water Quality Parameters’ van je eigen water.

Start HydroBuddy en ga naar de ‘Main Page’.
 

Kies bij ‘Select formulation from DB’ de voeding van Howard Resh --> Pepper (Howard Resh). Je zal zien dat de ‘Target Conc. (ppm) andere waarden geeft voor de benodigde stoffen.

Geef bij ‘Volume’ 1 in (standaard staat hier 100 ingevuld) en laat de selectie op ‘Liters’ staan.

Selecteer bij ‘Solution Preparation type’ de ‘Concentrated A + B Solutions’. Je zal zien dat de ‘Concentration Factor’ ook invulbaar wordt. We gaan hier een concentratie van 200 ingeven. Dit wil zeggen dat je met 1L A + B stockvoeding, 200L (direct te gebruiken) voeding maakt…

Als je dit gedaan hebt, zou het scherm er zoals onderstaand moeten uitzien…

 Klik nu op ‘Carry Out Calculation’. Als je alles goed hebt gedaan zal je enkele foutmeldingen krijgen.

 Dit is normaal omdat we de grondstoffen (Substance selection) nog niet juist ingesteld hebben…Dit is voor de volgende oefening…


3.    Instellen Grondstoffen (Substance Selection)

Zoals we in de vorige oefening gemerkt hebben is er nog iets mis met de instelling van de grondstoffen… Dit gaan we nu juist zetten…

Vanuit de ‘Main Page’ selecteren we ‘Substance Selection’
 

Verwijder nu alle grondstoffen uit de rechter kolom. Dit doe je door een grondstof te selecteren en dan op ‘Delete’ te klikken. De grondstoffen verdwijnen nu naar de linker kolom.


 
We gaan elke grondstof opnieuw aanmaken. Als je in de toekomst andere grondstoffen wil gebruiken weet je bij deze hoe je dit moet doen… Klik op ‘Add Custom’

 Geef bij de ‘Name’ de eerste grondstof in --> Borax oplossing 2% (Natriumboraat) (zie lijst hierboven)
Geef bij de ‘Formula’ de chemische formule in --> Na2B4O7.10H2O (zie lijst hierboven)
Geef bij ‘Concentrated Type’ het type in. --> B (zie lijst hierboven)
Nu gaan we de chemische elementen die in deze grondstof gebruikt worden toevoegen. Hiervoor maken we gebruik van de Molar Mass Calculator (http://environmentalchemistry.com/yogi/reference/molar.html). Kopieer de Chemische formule en plak deze in het ‘Formula’ veld van de site en klik op ‘Calculate’…


 

Je krijgt nu een tabel met percenten, elementen en atoommassa’s. Hieruit hebben we enkel de percenten nodig. Je ziet 71.32% O (zuurstof), 12.06% Na (Natrium), 11.34% B (Boor) en 5.29% H (Waterstof). Als je goed kijkt op het scherm van de ‘Custom Substance Adding/Editing (in HydroBuddy) zal je zien dat je het element O (Zuurstof) en H (Waterstof) niet kan toevoegen. Dit is normaal daar deze geen bijdrage leveren in het maken van een voeding. Je voegt dus enkel de elementen en hun percentages toe die je kan invullen. De andere waardes laat je op nul staan…


Als je alles correct hebt ingevuld moet je scherm er zo uitzien…


 
We zijn er echter nog niet. De juiste stoffen staan nu wel ingevuld, maar bij ‘Purity’ staat nog steeds 100. Wat eigenlijk inhoud dat we deze stof 100% zuiver zouden willen gebruiken. Echter gebruiken we hier maar een oplossing van 2% en moeten we dus de ‘Purity’ aanpassen naar 2. Als je dit hebt gedaan mag je op ‘Update’ klikken en heb je je eerste stof aangemaakt.

 

Herhaal dit nu voor de andere negen grondstoffen die hierboven in de lijst vermeld staan. Hou er rekening mee dat er nog oplossingen van 1% en 0.1% in de lijst staan.

Ijzerchelaat EDDHA 6% bevat enkel 6% Fe en is geen oplossing. Deze mag dus een purity van 100% behouden.


Hier hebben jullie screenshots van alle grondstoffen die je moet invullen. Ik raad je aan om eerst de grondstoffen in te vullen en deze daarna te vergelijken met de screenshots ;)

 

 

 

 
  

 Als je dit allemaal hebt ingevuld en gecontroleerd op fouten kan je de gemaakte grondstoffen terug toevoegen aan de rechterkolom door telkens een grondstof in de linkerkolom te selecteren en dan op ‘Add’ te klikken.

In onderstaand voorbeeld heb ik reeds Borax oplossing 2% (natriumboraat) toegevoegd aan de rechter kolom.

 


Als alle grondstoffen in de rechterkolom staan mag je de eerste oefening nogmaals proberen. Je zou dan geen foutmelding meer mogen hebben.
 

Als je nu op de tab ‘Results’ klikt krijg je alle benodigde hoeveelheden van de grondstoffen te zien.

 

4.  Je eigen water parameters toevoegen (Set Water Quality Parameters)

Vooraleer je hiermee verder kan zal je eerst de waterkwaliteit gegevens van je eigen leverancier moeten opzoeken. Meestal vind je deze terug op de site van de leverancier…

Klik in de ‘Main Page’ op ‘Set Water Quality Parameters’
Ik heb hier als voorbeeld de watereigenschappen van Pompstation Cothen ingegeven…

Ook hier vul je enkel de chemische elementen in die je in HydroBuddy tegen komt.
In het document van je waterleverancier zal je ook waarden terug vinden die minder dan microgram (< µg) of minder dan milligram (< mg) dus met het kleiner dan teken "<" voor de waarde..
Deze hoef je niet in te vullen in HydroBuddy daar deze meestal zo klein zijn dat ze geen positieve invloed hebben op de berekening.


 

 

Eens je klaar bent met alle gegevens in te geven kan je deze opslaan doormiddel van op ‘Save to DB’ te klikken. In het selectievenster verschijnt de naam die je gekozen had. Nu kan je deze ‘watersamenstelling’ als standaard instellen doormiddel van deze te selecteren in het selectievenster en dan op ‘Set as default’ te klikken.

 


5.  Stel je eigen voeding samen…

Nu we alle basis instellingen gemaakt hebben kunnen we de voedingssamenstelling die we van Wim Voogt gekregen hebben toevoegen aan HydroBuddy.

Start HydroBuddy en ga naar de ‘Main Page’… Vul de pagina aan met onderstaande gegevens…
 Klik als je klaar bent met alles over te zetten op ‘Add Formulation to DB’ en dan heb je de nieuwe voedingssamenstelling aan de database toegevoegd.


Ziezo, nu zou je zelf in staat moeten zijn om met HydroBuddy succesvol een voeding samen te stellen.

Graag wil ik ook Robert bedanken voor de hulp om deze handleiding samen te stellen…Thx mate ;)

Door: Billie, Robert

Chillipeper Logo

WildChilli.EU Wild Capsicums - Wild Chili's - Don't play with fire , Play with wild chili's